Dispozitia 43/2023

privind  prelungirea duratei de inventariere în vederea actualizării inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniului public şi privat al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2023