Dispozitia 42/2022

privindconvocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<ordinară>> pe luna Aprilie 2022