Dispozitia 42/2021

privind delegarea domnului Dinu Ionuţ, consilier în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru în calitate de persoană împuternicită pentru înlocuirea casierului instituţiei pe perioada cât acesta se află în concediul de odihnă, concediu medical, urmează cursuri de perfecţionare, se află în deplasare sau participă la instruiri


Fișiere atașate: