Dispozitia 41/2023

privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei
OPREA MIRELA având funcţia publică de conducere de
secretar general al comunei Bozioru, judeţul Buzău