Dispozitia 4/2022

privind  încetarea de drept a contractului individual de munca al domnului DOBRE ION, paznic în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău