Dispozitia 38/2022

privind desemnarea unor angajaţi din cadrul aparatului propriu al Primarului Comunei Bozioru, în calitate de persoane împuternicite, pentru încasarea taxei de vizizitare la obiectivele turistice ,,Vestigiile Rupestre – Nucu”, şi “Sitului cu trovanti – Babele de la Ulmet”