Dispozitia 34/2022

privind privind numirea indrumatorului de stagiu si stabilirea programului pentru desfasurarea perioadei de stagiu a domnului STĂNCIUC ROBERT-ALEXANDRU, consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant, gradatia 2, Compartimentul financiar-contabil, impozite si taxe locale, achizitii public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău