Dispozitia 33/2022

privind numirea domnului STĂNCIUC ROBERT-ALEXANDRU, în funcţia publică de executie de consilier achizitii publice, clasa I, grad profesional debutant, gradatia 2, Compartimentul financiar-contabil, Impozite si taxe locale, Achizitii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău