Dispozitia 32/2022

privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor aferente contractului nr.206/24.03.2022 – ,,Proiectare şi execuţie instalaţie electrică de racordare staţie pompare apă” aferentă investiţiei ,,Reabilitare şi extindere sistem centralizat de apă”