Dispozitia 30/2021

privind angajarea domnului Mirică Valentin, în funcţia contractuală de execuţie de şofer II, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru