Dispozitia 29/2023

privind prelungirea contractului individual de muncă, pe durată determinată al doamnei Grozav Mirela- Marilena, în funcţia contractuală de executie de referent debutant, gradaţia 4, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău