Dispozitia 29/2022

privind convocarea Consiliului Local Bozioru, în şedinţă <<extraordinară>> pentru data de 25.03.2022, ora 1000