Dispozitia 27/2021

privind desemnarea persoanelor din aparatul propriu al Primarului Comunei Bozioru cu atribuţii în soluţionarea cererilor pentru acordarea prestaţiilor şi serviciilor sociale