Dispozitia 25/2023

numirea domnului STĂNCIUC ROBERT – ALEXANDRU ca funcţionar public de execuţie definitiv, în funcţia publică de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite şi Taxe Locale, Achiziţii Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, începând cu data de 01 aprilie 2023