Dispozitia 23/2021

Privind desemnarea viceprimarului ca reprezentant ce va executa operaţiunea de precolectare a deşeurilor menajere/selective la nivelul U.A.T. Bozioru