Dispozitia 21/2021

privind constituirea comisiei de concurs/contestatii pentru concursul organizat de Primăria comunei Bozioru, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de şofer, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Bozioru, judeţul Buzău