Dispozitia 193/2021

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav, acordată beneficiarilor din comuna Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2022