Dispozitia 189/2021

privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Ilie Liliana, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău