Dispozitia 185/2021

privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului SILIVESTRU DORINEL-VIOREL având funcţia contractuală de paznic, gradaţia 4