Dispozitia 184/2021

privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului DAMIAN GABRIEL, având funcţia contractuală de muncitor, gradaţia 0