Dispozitia 183/2021

privind stabilirea salariului de bază, lunar, doamnei DRĂGNESCU EMILIA, având funcţia contractuală de îngrijitor, gradaţia 5