Dispozitia 181/2022

privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru persoana cu handicap grav, acordată beneficiarilor din comuna Bozioru, judeţul Buzău, pentru anul 2023