Dispozitia 181/2021

privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui DOBRE ION având funcţia contractuală de paznic , gradaţia 5