Dispozitia 178/2022

privind stabilirea salariului de bază lunar al d-nei Ilie Liliana,Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru,
judeţul Buzău