Dispozitia 178/2021

privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-nei BRATOSIN MIOARA, având funcţia contractuală de Referent debutant, gradaţia 3