Dispozitia 178/2020

privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Sora Alexandru Mihail