Dispozitia 177/2022

privind stabilirea salariului de bază lunar al domnului Chiriţă Ion, Asistent personal al persoanei cu handicap grav, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, Judeţul Buzău