Dispozitia 177/2021

privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului FOFIRCĂ- LOGOFĂTU FLORIN având funcţia publică de referent superior, gradaţia 5