Dispozitia 176/2020

privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Mirică Stanca, asistent personal al persoanei cu handicap grav