Dispozitia 175/2022

privind stabilirea salariului de bază doamnei Grozav Mirela- Marilena, având funcţia contractuală de executie de referent debutant, gradaţia 4, în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Bozioru, judeţul Buzău