Dispozitia 175/2021

privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei BUDUIANU LILIANA având funcţia publică de referent superior, gradaţia 5