Dispozitia 175/2020

privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Ioniţă Elena, asistent personal al persoanei cu handicap grav