Dispozitia 174/2022

privind stabilirea salariului de bază, lunar, doamnei
DRĂGNESCU EMILIA, având funcţia contractuală de
îngrijitor, gradaţia 5