Dispozitia 174/2021

privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului CHIRCU ORTENSIU având funcţia publică de inspector asistent, gradaţia 5