Dispozitia 173/2022

privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului
DAMIAN GABRIEL, având funcţia contractuală de
muncitor, gradaţia 0