Dispozitia 173/2021

privind stabilirea salariului de bază lunar, doamnei OPREA MIRELA având funcţia publică de conducere de secretar general al comunei Bozioru