Dispozitia 173/2020

privind stabilirea salariului de bază lunar, d-nei Ilie Liliana, asistent personal al persoanei cu handicap grav