Dispozitia 172/2020

privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Dăgnescu Andrei