Dispozitia 171/2022

privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui SORA ALEXANDRU-MIHAIL având funcţia de asistent medical comunitar , gradaţia 3