Dispozitia 170/30.12.202

privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui
URSU IRINEL având funcţia contractuală de
şofer , gradaţia 5