Dispozitia 170/2020

privind stabilirea indemnizaţiei d-lui Grigore Valentin, Primarul comunei Bozioru