Dispozitia 169/2022

privind stabilirea salariului de bază, lunar, domnului
SILIVESTRU DORINEL-VIOREL având funcţia contractuală de paznic , gradaţia 4