Dispozitia 169/2020

privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Necula Gheorghe