Dispozitia 168/2022

privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-nei
BRATOSIN MIOARA, având funcţia contractuală de
Referent debutant, gradaţia 3