Dispozitia 167/2022

privind stabilirea salariului de bază, lunar, d-lui
ANDREI FLORENTIN având funcţia contractuală de
şofer, gradaţia 2