Dispozitia 167/2020

privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Dobre Ion