Dispozitia 166/2022

privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului
FOFIRCĂ- LOGOFĂTU FLORIN având funcţia publică de
referent superior, gradaţia 5