Dispozitia 166/2020

privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Stoian Dorel