Dispozitia 165/2022

privind stabilirea salariului de bază lunar, domnului
BUDUIANU NICOLAE având funcţia publică
de referent superior, gradaţia 5