Dispozitia 165/2020

privind stabilirea salariului de bază lunar, d-lui Ursu Irinel